top of page

Att kommunicera visuellt...

Cactus Pattern

...innebär en förmåga att förmedla diffusa meddelanden och idéer på ett konkret och modernt sätt med hjälp av modern media. Visuell kommunikation består av både teoretiska och praktiska kunskaper, där vetskapen om hur bild och form uppfattas vägleder i varje kommunikativ process. 

Min utbildning i visuell kommunikation på Malmö Universitet innebar att jag fick utforska och lära mig om tre

visuella element - foto, rörlig bild, och teckning. Teckning blev sedan också min specialisering. Jag är kunnig

inom alla Adobe-programmen, som är branschstandard. 

Rustik metallstruktur

Jag har som kommunikatör en vilja att förmedla på ett etiskt och hållbart sätt, både för min arbetsgivare och för målgruppens skull. En del av arbetet som visuell kommunikatör innebär att jag analyserar marknaden och förutser eventuella fallgropar, något som särskiljer en visuell kommunikatör på marknaden.

bottom of page